یکشنبه، شهریور ۵

مقاله

 "بر سينه ات نشست زخم  كاري دشمن.
                                                                                      حسن موسوي.."
35 كشته، 78 زخمي و صدها نفر دستگير شده، پاسخ روشن و طبقاتي پليس و دولت افريقاي جنوبي به اعتراض معدنچيان ريكانا در نزديكي ژوهانسبورگ است. اعتراض كارگران به فقري سياه ، سياهتر از رنگ پوستشان. اعتراضي به هيولاي بيكاري 25 درصدي. اعتراض به اتحاديه و احزاب رفرميست كه از دوران نفرت انگيز و ضد بشري آپارتايد هم منفورتر و بي خاصيت تر هستند.

جمعه، شهریور ۳

گزارش

گزارش از مناطق زلزله زده
بر مبناي گزارشات دريافتي از مناطق زلزله زده به خصوص در بخش روستاهاي ورزقان و هريس ، كمك هاي مردمي از جانب گروه هاي مستقل با حجم فراوان براي زلزله زدگان ادامه دارد.

یکشنبه، مرداد ۲۲

وضعيت كارگران در شرائط فعلي  همه اعتراف ميكنند كه در شرائط فعلي همه بار گراني وافزايش نرخ ارز بر دوش كارگران وزحمتكشان است وسرمايه داران ،چه خصوصي وچه دولتي چندان تحت فشار نيستند

:: به اين گزارش توجه كنيد